Asp.Net Array List Veri Gönderme

ASP.NET
ASP.NET

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda size Asp.Net üzerinden bir api’ye nasıl dizi (Array List) veri gönderebileceğinizden bahsetmek istiyorum.

Örnek olarak aşağıdaki şekilde bir öğrenci verisini göndermek istiyoruz.

studentId
studentName
studentSurname
studentCity

Bunun için önce classımızı hazırlayalım.


1
2
3
4
5
6
7
public class Student
{
  public string studentId { get; set; }
  public string studentName { get; set; }
  public string studentSurname { get; set; }
  public string studentCity { get; set; }
}

Api üzerinden göndereceğim veriyi aşağıdaki şekilde hazırlamak istiyorum.

KEY VALUE
studentList[0][studentId] 1
studentList[0][studentName] AHMET
studentList[0][studentSurname] YILMAZ
studentList[0][studentCity] ÇANAKKALE
   
studentList[1][studentId] 2
studentList[1][studentName] MEHMET
studentList[1][studentSurname] KAYA
studentList[1][studentCity] İSTANBUL
   
studentList[2][studentId] 3
studentList[2][studentName] HASAN
studentList[2][studentSurname] YILMAZ
studentList[2][studentCity] BURSA
   
studentList[3][studentId] 4
studentList[3][studentName] FATMA
studentList[3][studentSurname] KAYA
studentList[3][studentCity] ANKARA

Şimdide api ile bağlantıyı kurup verileri gönderecek class dosyamızı hazırlayabiliriz. Ben burada RestSharp kütüphanesini kullandım. Sizlerde kullanabilirsiniz.

Nuget RestSharp Kütüphanesi


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
public class StudentServices
    {
        public void sendStudentData(List<Student> studentList)
        {
                var client = new RestClient("https://www.apinizinadresi.com?token=e392210a");
                client.Timeout = -1;
                var request = new RestRequest(Method.POST);
                request.AddHeader("content-type", "application/json");
                request.AlwaysMultipartFormData = true;

                int counter = 0;

                foreach (var item in studentList)
                {
                    request.AddParameter("studentList[" + counter.ToString() + "][studentId]", studentList[counter].studentId);
                    request.AddParameter("studentList[" + counter.ToString() + "][studentName]", studentList[counter].studentName);
                    request.AddParameter("studentList[" + counter.ToString() + "][studentSurname]", studentList[counter].studentSurname);
                    request.AddParameter("studentList[" + counter.ToString() + "][studentCity]", studentList[counter].studentCity);

                    counter++;
                }
                   
                IRestResponse response = client.Execute(request);

                var content = response.Content;
               
        }
         


    }

Burada StudentServices adında bir class oluşturup içinde api’ye bağlanıp veri gönderecek sendStudentData methodunu ekledik. Bu metod List<Student> tipinde api’ye gönderilecek öğrenci listesini alıyor.

Apinin adresini ekliyoruz. Ben burada örnek bir token değeri ekledim.

Foreach ile gelen öğrenci listesinde ki verileri okuyup, request.AddParameter ile göndereceğimiz veriye ekliyoruz. Son olarakta client.Execute(request) diyerek verimizi oluşturduğumuz request’e gönderiyoruz. Böylece veri gönderilmiş oldu.

Eğer api bir sonuç dönüyorsa var content = response.Content; bölümünden sonucu alıyoruz.

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir